O categorie speciala de imprimate o constituie documentele al caror regim de emitere si utilizare este reglementata prin lege si care sunt emise de institutii abilitate special in acest sens.